Bel of mail

Of stel je vraag in het formulier hiernaast.

T: 06 105 66 980

M: erik@funup.nl

120 Frederik Hendrikstraat
Amsterdam, NH, 1052
Netherlands

06 105 66 980

Zuidas.jpg

Zuidas

Ook het grootste en meest ambitieuze stedelijke ontwikkelingsproject van Nederland, de Zuidas, is een belangrijke leerschool voor me geweest. In de drie jaar dat ik er werkte, maakte ik van alles mee.

Mijn belangrijkste bijdragen aan de werkzaamheden van het projectbureau Zuidas:

- Programmamanager Duurzame Ontwikkeling Zuidas en opsteller Duurzaamheidsplan

- assistent projectmanager Visie Zuidas en Beeldkwaliteitsplan

- projectsecretaris bestuurlijke voorbereiding Publiek-Private Samenwerking

- waar mogelijk aanjager van kleinschalig iniatiatief en ruimte voor ondernemerschap in het gebied

- organisator van maandelijkse lunchlezingen voor alle betrokken managers en adviseurs

Deze tijd was waardevol vanwege de ervaring die ik heb opgedaan, de experts en eigenzinnige visionairs waar ik mee werkte en de verantwoordelijkheden die ik na verloop van tijd kreeg zelf projecten, programma's en opdrachtnemers aan te sturen.

Maar de Zuidas was veel meer dan een werkomgeving. Het was een droomwereld die nog niet bestond, maar waar velen (ook ik) heilig in geloofden. En het was een slangenkuil waar ervaren managers kapot gingen en speelveld voor de hoofdrolspelers van de grootste vastgoedfraudezaak tot dusver. Aanvankelijk werkte ik als jonge en leergierige planoloog mee aan de beleidskaders, visiedocumenten en haalbaarheidsonderzoeken die nodig werden geacht voor de creatie van "Zuidas 2030".

Later focuste ik me steeds meer op de Zuidas anno nu. Waarbij naast lange termijn ambities er ook ruimte was voor korte termijn initiatief. Ruimte voor kleinschallg en sociaal ondernemerschap, ruimte voor duurzame interventies, ruimte voor de ideeën van de vele tienduizenden veelal jonge mensen die werkten aan de Zuidas. Geïnspireerd door steden als Berlijn en Boedapest ontstonden de eerste ideeën voor Funup.

Door de vastgoedcrisis verdwenen 'bijzaken' als duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en bottom-up initiatieven helaas een aantal jaar op de achtergrond. Jaren heeft Zuidas hier gelukkig alsnog op volle kracht op ingezet. Hoewel ik de Zuidas blijf volgen en nog contact heb met mensen uit de organisatie, gaat mijn interesse nu meer uit naar het beter benutten van bestaande gebouwen dan het bouwen van nieuwe infrastructuur en gebouwen.

Zuidas is voor mij geen 'nieuw' stedelijk gebied, maar een plek waar tussen bestaande goed functionerende stedelijke functies (scholen, bedrijfsgebouwen, parken en sportvelden), nieuwe functies als wonen, werken en horeca worden ingepast. En waar de ontstane 'lege plekken' gewoon worden opgevuld met bottom-up initiatief. Juist die "fun" trekt een fris soort bezoekers naar het gebied die het later nodig zal hebben.

Zie voor de leuke interventies in Zuidas anno nu de website van "15 by 15"